Vergi usûl kanunu ve Emlak Vergisi Kanununa göre yayınlanan Maliye Bakanlığının 48 seri nolu Harçlar Kanunu genel Tebliğine rağmen Belediyeler keyfi davranarak hem vatandaşların sızlanmalarına...
Medeni kanunun 1020. Maddesi “Tapu sicili herkese açıktır. İlgisinin inanılır kılan herkes, tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. “Kimse tapu...