06.04.2010
5100 kez incelendi

Tapu Sicili ilgisine bile aleni değil!

Medeni kanunun 1020. Maddesi “Tapu sicili herkese açıktır. İlgisinin inanılır kılan herkes, tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir. “Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez” hükmündedir. Uygulamada Tapu Sicil Müdürlükleri Medeni kanunun 1020. Maddesine göre hizmet verirken, maliklere, avukatlara, Banka ve Finans Kurumu görevlilerine ve hatta Değerlemecilere bu yönde yardımcı olurken, Gayrimenkul sektöründe Danışman, Komisyoncu, Emlakçı gibi meslekleri icra edenlere bu hizmeti verememekte veya tereddüt etmektedirler. MEDENİ KANUN “ İLGİLİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ” DEMİYOR!

Halbuki, M.K. 1020. Maddeilgisini inanılır kılan” derken, faaliyet konusu gayrimenkul olan vergi mükellefiyeti tesis etmiş, Odalara kayıtlı bu şahıs veya şirketlerin ilgili olduklarına inanılmaz demiyor. Buna rağmen, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün bu yönde, yani; emlakçı Komisyoncu, Danışman vb. gibi meslek dalı mensuplarının “ilgisini inanılır kılan” olarak değerlendirilip göstereceği bir kimlikle veya belge ile, Tapu kayıtlarını inceleyebilme olanağı tanınması gerektiğini belirten bir talimatı yoktur. VERGİ ALIRKEN İLGİLİ! HİZMET ALIRKEN İLGİLİ DEĞİL!

Oysa, günümüzde bu meslekleri icra eden ve iştigal konularının bu yönde olduğu ile ilgili şirket kuran, mükellefiyet tesis eden, devlete çeşitli kalemlerden milyonlarca T.L . vergi ödeyen ve ödenmesine vesile olan on binlerce hatta yüz binlerce vatandaş var. Devlet bu meslek mensuplarından, mesleklerini icra etmelerinden dolayı oldukça büyük rakamlara erişecek şekilde Vergi alınırken muhatap kabul ediyor da, yine devletin bir başka kurumu (Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri) bu meslek mensuplarını “ilgisinin inanırlığından şüphe ederek, muhatap kabul etmiyor. Dolayısıyla da vekâlet v.s. temsil belgesi ibraz etmedikleri sürece Tapu sicillerini inceleme yönünden hizmet vermiyor. TAPU KAYITLARINI İNCELEMEDEN NASIL İŞ YAPACAK? Pratikte, bir komisyoncu alım-satımına aracılık edeceği gayrimenkulün Tapu kayıtlarını incelemeden yaptığı işin doğruluğundan emin olamaz. Ayrıca Tapu kayıtlarını incelemediği bilmediği gayrimenkulle ilgili vekâlet alamaz, sözleşme imzalayamaz. Aracılık işine başlayamaz. Keza bir gayrimenkul danışmanı iştigal konusu gayrimenkul olduğu yönünde vergi mükellefidir, şirketi var Ticaret Odası üyesidir. Sırf bu nedenle bir kısım vatandaşların işverenidir. O da Tapu kayıtlarını incelemeden, vekâletname alıp, işini doğru bir şekilde yapamamaktadır. Bütün bu durumlar sanki Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerini ilgilendirmiyormuş gibi, gayrimenkulle ilgili belirtilen meslek mensupları, “ilgili olarak veya ilgisini inanılır kılan olarak kabul edilmezler” ve işlerini doğru yapamazlar. PEKİ, BU MESLEK MENSUPLARININ ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRMESİ DOĞRUMUDUR? Asla değildir! Zira; Medeni Kanunun 1020. Maddesi yukarıda belirttiğimiz gibi doğru yorumlanarak, Değerlemeciler, Banka ve Finans Kurumları mensupları bu hizmetlerden yararlandırılırken, sayıları çok daha fazla olan ve gayrimenkul işi yapan, vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere bunun uygulanmaması kabul edilemez bir uygulamadır. YASA ÇIKACAK, MÜŞAVİR OLUNACAK, HİZMET ALINACAK!

Oldukça uzun yıllardır deniliyor ki, Gayrimenkul müşavirliği yasası çıkacak, bu sektör belirli bir düzene oturtulacak ve bu sektör mensuplarından şartları uygun olanlar Gayrimenkul müşaviri olduktan sonra, hizmet alacaklar. Peki, bir türlü çıkmayan veya çıkartılamayan bu yasalar çıkıncaya kadar bu meslek mensuplarını Devletin bütün kurumlarının (Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri dâhil) Vergi hukukunda muhatap kabul ettikleri gibi, işini doğru yapabilmeleri, yalan beyanlara ihtiyaç duymamaları, müşterilerini yanıltmamaları için özellikle iştigal konusu işin gereği olarak Tapu sicillerini inceleme yönünde hizmet verilemez mi? Pekâlâ verilir. Hatta Medeni kanunun “ilgisini inanılır kılan” hükmünün en önemli muhataplarından birisi bu vergi mükellefi meslek mensuplarıdır. Bu hükme göre “ilgisini inanılır kılan” gayrimenkul sektöründe hizmet vermek üzere kurulmuş, Devletin iştigal konularını kabul ettiği ve vergi tahsilâtı yaptığı bu meslek mensupları olmayacakta kim olacak? ÇÖZÜM YOK MUDUR? ELBETTE VARDIR! Tabi ki, her önüne gelen emlakçı, komisyoncu veya değerlemeci olduğunu söyleyerek, Tapu sicillerinin kendisine sonuna kadar açık olmasını bekleyemeyecek. Ancak, bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu da bir gerçektir. Bu düzenlemeyi de yani M.K. 1020 maddeyi yeniden yorumlayıp Genelgeye bağlanması konusunu da, bugüne kadar özellikle son yıllarda çağdaş, modern ve ortaya çıkan problemleri zamanında keşfedip, çözüm üreten Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yapabilir. Bunun için ilk akla gelen, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü’nce yukarıda yazılı meslekleri icra edenlerin vergi mükellefi şahıs veya şirket olduğunu belgelendirmek suretiyle bir kimlik kartı verebilir veya Tapu Sicil Müdürlükleri’ne bu tür taleplerde, iştigal konusunun gayrimenkul olduğunu gösterir. Vergi mükellefiyetine yönelik belgelendirme, ya da Ticaret Sicil Memurluğundan belge istemek suretiyle hizmet verilebileceği yönünde talimat verebilir. Hiç şüphe yok ki, yüz binlerce gayrimenkul sektörü mensuplarının Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinden bir düzen içerisinde hizmet alabilmeleri Şeffaf Devlet ilkeleri çerçevesinde çağdaş bir uygulama olarak Tapu ve Kadastro hizmetlerine memnuniyet verici yeni ve tarihi bir açılım getirecektir.

GAYRİMENKULCÜLER HAKLARINI ARIYOR… TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON YILLARDA DEĞİŞEN VE GELİŞEN DÜNYA VE TÜRKİYE KOŞULLARINA AYAK UYDURARAK, ÇAĞDAŞLIK ADINA BİRÇOK TARİHİ GELİŞMELERE İMZA ATARKEN, İŞİ GAYRİMENKUL OLAN, DEĞERLEMECİLER, BANKACILAR VE FİNANS KURUMU MENSUPLARI’NA TAPU SİCİLLERİNİ SONUNA KADAR AÇARAK BİR İLK’E DAHA İMZA ATMIŞTIR. ANCAK; SAYILARI ONBİNLER, HATTA YÜZBİNLERİ BULAN EMLAKÇI, KOMİSYONCU, DANIŞMAN VB. GİBİ GAYRİMENKULE DAİR MESLEKLERİ İCRA EDENLERİ RAHATLATACAK GENELGEYİ YAYINLAMAYI UNUTMUŞTUR. SÖZ KONUSU MESLEK MENSUPLARI DİĞER MESLEKTAŞLARI GİBİ YASAL OLAN BU HAKTAN YARARLANMALARINI SAĞLAYACAK GENELGENİN YAYINLANMASINI BEKLİYOR.

ZAFER AKKAYA

Bu kategorideki diğer konular

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DÜNÜ VE BUGÜNÜ !
 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DÜNÜ VE BUGÜNÜ !                Gayrimenkul piyasası 2006 yılında zirve...
2019 GAYRİMENKUL PİYASASI VE 2020 BEKLENTİLERİ …
2019 GAYRİMENKUL PİYASASI VE 2020 BEKLENTİLERİ …                2019 yılı gayrimenkul piyasası...
7 Soru da İmar Barış
Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen imar barışı düzenlemesiyle 13 milyon konutun imar ve ruhsat sorunu...
Konut alıcısının ‘kapora’ mağduriyeti nasıl çözülür?
Konut alıcısının ‘kapora’ mağduriyeti nasıl çözülür?15 Şubat 2016 Pazartesi - 17:48Kayıtlı 13 bin,...
2016 Emlak vergisi ve Kira vergilerinde oranlar
Mortgage SorularıKonutun tapusunu incelediniz mi?Konut kredisi kullandırılacak konutların tapuları...
Maket den satılacak olan konutlarda yeni dönem başladı
Ön Ödemeli Konut SatışıÖn ödemeli konut satış sözleşmeleriMADDE 40 – (1) Ön ödemeli konut satış...
2013 Emlak Sektörü ve 2014 beklentileri
Emlak sektörü ekonominin lokomotifi ve piyasa için sıcak para demektir. 2013 yılı genel anlamda...
Mesleki duyarlılık ...
Değerli MeslektaşlarımMesleki dayanışma ve yardımlaşma her zaman olması gereken bir hassasiyettir....
Mesleğine duyarsız Emlakçılar
Mesleğine duyarsız emlakçılar…22 mayıs 2013 tarihinde TT Arena seyrantepe stadın da İstanbul...
Mütekabiliyet yasası emlakçıları tatmin etmedi
Avrupa Yakası Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mehmet Keklik: "Yasa piyasada çok fazla...
KONUT DA YENİ KDV ORANLARI
1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeye göre; büyükşehirlerde olmak ve lüks veya birinci...
Yabancılara Mülk satısı Başladı
Yabancılara mülk satışı başladıYABANCILARA mülk satışının önünü açan Mütekabiliyet Yasası...
1 Temmuz 2012 de Kiracı ve Evsahiplerini neler bekliyor...
1 TEMMUZ 2012 da Kiracı ve Ev sahiplerini neler bekliyor...ocak 2011 tarihinde 6098 sayılı borçlar...
Gayrimenkul Sektörünün 2012 İlk Yarı Değerlendirmesi
Gayrimenkul Sektörünün 2012 İlk Yarı Değerlendirmesi2005 Yılında büyük bir atılımla Ülkemizde...
Erdoğan BAYRAKTAR Emlakçılık Yasası Görüşmesi
Avrupa Yakası Emlak Müşavirleri Derneğinini öncülüğünden sayın Bakanımız Erdoğan BAYRAKTAR dan...
Konut kirasından vergi kaçırmak hayal oluyor
Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı tebliğin çıkmasıyla 1 Mart 2012'den itibaren 1...
iTO ZÜMRE TOPLANTISINDA DERNEK BAŞKANIMIZ KONUŞMASI
Neden emlak Yasası ; Öncelikle neden emlakçılık yasasının çıkmasını istediğimizi iyi anlatmamız ve...
Sigortalı olmayanlara önemli uyarı
Ne sigorta ne de yeşil kartı olan 1.7 milyon kişiye son çağrı. 1 ay içinde Sosyal Güvenlik...
Yeni Dönemde Kira gelirlerinde istisna
Mesken kira gelirlerindeki 2 bin 800 liralık istisna tutarı da, yeni yılda 3 bin lira olarak...
TAPU KADASTRO 2010 YASASI
Değerli meslektaşlarım yıllardır emlakçılık yasası çıksın diye çalışıyor ve gerekli görüşmeleri...