08.08.2012
5364 kez incelendi

Yabancılara Mülk satısı Başladı

Yabancılara mülk satışı başladı
YABANCILARA mülk satışının önünü açan Mütekabiliyet Yasası kapsamında hazırlanan ülkeler listesinin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanmasının ardından yabancılara mülk satışının yeniden başladığı bildirildi.
08 Ağustos 2012 Çarşamba 03:55
Bilindiği gibi Tapu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapan kanun 18.05.2012 Tarih ve 28296 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştı. Kanunun 1’inci maddesi ile değiştirilen 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesi uyarınca, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebileceklerdi.
Bu hüküm uyarınca konu ile ilgili olarak ülkemizden vatandaşları mülk edinebilecek ülkelere ilişkin listenin hazırlığı beklenmiş, bu süre içinde müracaatlar alınmakla birlikte tapuların verilmesi yapılmamıştı. Son olarak konu ile ilgili hazırlanan listelerin Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı öğrenilmiştir.
TAPU KADASTRO
GENELGE YAYINLADI
Bu konuda Kesinleşen ancak Resmi Gazetede yayını beklenen Bakanlar Kurulu Kararı'nın uygulaması ile ilgili olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı hemen hareket geçmiş ve 06.08.2012 tarihinde yayınladığı 2012/12 sayılı genelgesi ile uygulamaya açıklık getirmiştir.
Söz konusu genelgede yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin, ülkemizde taşınmaz mal tasarruflarına ilişkin taleplerinin bundan böyle 18.05.2012 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanunla 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35 inci maddesi uyarınca gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Yeni düzenlemeye göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yabancı uyruklu gerçek kişiler kararda belirtilen şartlar dahilinde ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebileceklerdir.
Bu çerçevede öncelikle taşınmaz ya da sınırlı ayni hak başvurularında bu taşınmaz ya da hakkın söz konusu uyruk açısından edinim şartları, yayımlanan listeye göre incelenecek ve edinimin mümkün olduğu tespit edildikten sonra (Tarımsal arazilere ilişkin taleplerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, SİT alanlarına ilişkin taleplerde ise bu alanın özelliğine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra birimlerinden talebin mevzuatlarına uygunluğu sorulması, edinimine izin verilen sınır Ülkelerin vatandaşlarının taleplerinde ise edinilmek istenen taşınmazın kendi ülkelerine sınır illerimizden olmaması kaydıyla) işleme konu taşınmazın 2565 sayılı yasa kapsamında yer alan Askeri Yasak Bölgeler, Askeri Güvenlik Bölgeleri ya da aynı kanunun 28’inci maddesi çerçevesinde belirlenen stratejik alanlarda kalıp kalmadığı Genelkurmay Başkanlığı’nca yetkilendirilen komutanlıktan sorularak, verilecek cevaba göre işlemlere yön verilecektir.
AYDOĞAN: ‘MEMNUNİYET VERİCİ’
Konu ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ALTSO) Kerim Aydoğan, bu konunun başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin önemli konularından birisi olduğunu, Alanya'yı da yakından ilgilendirmesi nedeni ile 2009 yılından bu yana her ortamda tüm olumsuz lobilere rağmen konu ile ilgili girişimlere devam etiklerini, bu alanda yapılacak değişikliklerin ülkemize olabilecek katkılarını anlattıklarını belirterek, yaşanan sürecin sektörün ve bölgemizin beklentilerine uygun sonuçlanmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. ALTSO olarak bu konuda hazırladıkları raporu başta bölge milletvekilleri olmak üzere Alanya'yı ziyaret eden her düzeyden bakan, siyasi ve üst düzey bürokratlara ilettiklerini söyleyen Aydoğan, raporda, hali hazırda ülkemizle sosyal ve ekonomik ilişkilerinde gelişmeler yaşanan ve bu yönde yoğun talep olan birçok ülke ile olan mütekabiliyet uygulamalarının ülkemizin menfaatleri gözetilerek yenilenmesi ve bu doğrultuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.
‘YENİ DÖNEMDE KAZANAN
TÜRKİYE OLACAKTIR’
Aydoğan "Bizzat Sayın Başbakan'a sunulmak üzere konuyu 01.09.2010 tarih ve B5/7539 sayılı yazımız ile Ankara’da Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Kasım Davas'a aktardık. Oda olarak hazırladığımız raporumuzu kendilerine sunduk. Raporda, Türkiye’de yabancıların özellikle kıyılarda mülk edinimi, Başta İspanya ve İtalya olmak üzere Güney Avrupa ülkelerinin daha önceden geçirdiği ve Türkiye’nin henüz yaşamaya başladığı bir deneyim olduğunu, Türkiye’nin yabancıların mülk edinimiyle ilgili olarak geçirmekte olduğu sürecin henüz başında bulunduğu vurgulanmıştır. Ülkemizde halen yabancı uyruklu gerçek kişiler için uygulanmakta olan "karşılıklılık" ilkesinin yabancı uyrukluların Türkiye’de mülk edinebilmesi çeşitli sınırlamalara neden olduğu, dünyada gayrimenkul alımı konusunda yabancılara herhangi bir sınırlama getirmeyen İspanya gibi ülkelerin, birçok yabancı ülke vatandaşı tarafından gayrimenkul yatırımı yapılmak için tercih edildiğinin altını çizilerek, son yıllarda dünyada “İspanya Modeli” olarak anılan bu sistemi başta Adriyatik ülkeleri olmak üzere Akdeniz kıyısı olan ülkelerin çoğunluğu uygulamaya başlamış ve dünyada oluşan bu talepten pay almak için hareket geçmiş oldukları hatırlatılmıştır. İspanya’nın gayrimenkul yatırımları sayesinde geliştiğine, ülke ekonomisinin bu şekilde ilerlediğini göz önüne aldığımız zaman, benzer bir gelişmenin de, özellikle engellerin kalkmasının ardından yabancı sermaye alımlarının artmasıyla Türkiye’de yaşanabileceği vurgulanmıştır. Tüm bu koşullar ve öngörüler uyarınca ülkemizin menfaatleri gözetilerek gerçekleştirilen bu düzenlemelerin ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması talep edilmişti. Çeşitli kesimlerin de destek verdiği tüm bu çabalarımızın sonucunda yaşanan gelişmeler ülkemiz ve bölgemiz için son derece önemli gelişmelerdir. Hem bölge olarak hem de özel sektör olarak bunun bilincindeyiz. Bu itibarla yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor, Başta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sürecin başından bu yana destek olan ve yasanın çıkması için gayret sarf eden Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Kasım Davas'a, bölge milletvekillerine, tüm siyasilere ve bürokratlara camiamız ve bölgemiz adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz" dedi.
ÜLKELER AÇIKLANDI
Şartsız gayrimenkul alacak bazı önemli ülkeler şöyle oluştu: Almanya Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Belçika, Belize, Benin, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Faso" title="Burkina Faso" class="klink">Burkina Faso, Burundi, Çad, Dominik Cumhuriyeti, Estonya, Fas, Fildişi Sahili, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambiya, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Kenya, KKTC, Kolombiya, Kosova, Libya, Lübnan, Lüksemburg, Mali, Moldova, Monako, Namibya, Nijer, Norveç, Polonya, Portekiz, Peru, Romanya, Sırbistan ve Slovakya.


Bu kategorideki diğer konular

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DÜNÜ VE BUGÜNÜ !
 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DÜNÜ VE BUGÜNÜ !                Gayrimenkul piyasası 2006 yılında zirve...
2019 GAYRİMENKUL PİYASASI VE 2020 BEKLENTİLERİ …
2019 GAYRİMENKUL PİYASASI VE 2020 BEKLENTİLERİ …                2019 yılı gayrimenkul piyasası...
7 Soru da İmar Barış
Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen imar barışı düzenlemesiyle 13 milyon konutun imar ve ruhsat sorunu...
Konut alıcısının ‘kapora’ mağduriyeti nasıl çözülür?
Konut alıcısının ‘kapora’ mağduriyeti nasıl çözülür?15 Şubat 2016 Pazartesi - 17:48Kayıtlı 13 bin,...
2016 Emlak vergisi ve Kira vergilerinde oranlar
Mortgage SorularıKonutun tapusunu incelediniz mi?Konut kredisi kullandırılacak konutların tapuları...
Maket den satılacak olan konutlarda yeni dönem başladı
Ön Ödemeli Konut SatışıÖn ödemeli konut satış sözleşmeleriMADDE 40 – (1) Ön ödemeli konut satış...
2013 Emlak Sektörü ve 2014 beklentileri
Emlak sektörü ekonominin lokomotifi ve piyasa için sıcak para demektir. 2013 yılı genel anlamda...
Mesleki duyarlılık ...
Değerli MeslektaşlarımMesleki dayanışma ve yardımlaşma her zaman olması gereken bir hassasiyettir....
Mesleğine duyarsız Emlakçılar
Mesleğine duyarsız emlakçılar…22 mayıs 2013 tarihinde TT Arena seyrantepe stadın da İstanbul...
Mütekabiliyet yasası emlakçıları tatmin etmedi
Avrupa Yakası Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mehmet Keklik: "Yasa piyasada çok fazla...
KONUT DA YENİ KDV ORANLARI
1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeye göre; büyükşehirlerde olmak ve lüks veya birinci...
Yabancılara Mülk satısı Başladı
Yabancılara mülk satışı başladıYABANCILARA mülk satışının önünü açan Mütekabiliyet Yasası...
1 Temmuz 2012 de Kiracı ve Evsahiplerini neler bekliyor...
1 TEMMUZ 2012 da Kiracı ve Ev sahiplerini neler bekliyor...ocak 2011 tarihinde 6098 sayılı borçlar...
Gayrimenkul Sektörünün 2012 İlk Yarı Değerlendirmesi
Gayrimenkul Sektörünün 2012 İlk Yarı Değerlendirmesi2005 Yılında büyük bir atılımla Ülkemizde...
Erdoğan BAYRAKTAR Emlakçılık Yasası Görüşmesi
Avrupa Yakası Emlak Müşavirleri Derneğinini öncülüğünden sayın Bakanımız Erdoğan BAYRAKTAR dan...
Konut kirasından vergi kaçırmak hayal oluyor
Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı tebliğin çıkmasıyla 1 Mart 2012'den itibaren 1...
iTO ZÜMRE TOPLANTISINDA DERNEK BAŞKANIMIZ KONUŞMASI
Neden emlak Yasası ; Öncelikle neden emlakçılık yasasının çıkmasını istediğimizi iyi anlatmamız ve...
Sigortalı olmayanlara önemli uyarı
Ne sigorta ne de yeşil kartı olan 1.7 milyon kişiye son çağrı. 1 ay içinde Sosyal Güvenlik...
Yeni Dönemde Kira gelirlerinde istisna
Mesken kira gelirlerindeki 2 bin 800 liralık istisna tutarı da, yeni yılda 3 bin lira olarak...
TAPU KADASTRO 2010 YASASI
Değerli meslektaşlarım yıllardır emlakçılık yasası çıksın diye çalışıyor ve gerekli görüşmeleri...